OSGB Marmara

İş Güvenliği Hizmetleri


Rehberlik ve danışmanlık


• İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılmak
• Risk değerlendirme ekibine başkanlık etmek
• Çalışma alanında yapılacak olan değişiklikler ile ilgili işin planlaması ve organizasyonuna katkıda bulunmak
• Sağlık ve güvenlik planı hazırlamak
• Periyodik kontroller hakkında bilgilendirmek
• Acil durum eylem planı çalışmalarına rehberlik etmek
• Büyük kazaları önleme politikası ve güvenlik raporu hazırlamak
• KKD seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konsunda bilgilendirmede bulunmak
• İşletmelere ait genel iş güvenliği kurallarını belirleyerek, uygulanmasını denetlemek

Risk değerlendirmesi


• • Risk değerlendirme ekibini oluşturarak eğitim vermek
• Risk değerlendirme ekibi ile saha uygulamalarında bulunmak
• İşletmelere özgü risk analizi yöntemlerini belirleyerek, risk analizi raporunu hazırlamak
• Risk analizi sonucunda önleyici ve düzeltici faaliyetlerin takibini yaparak raporlamak

Çalışma ortamı gözetimi

• İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamarını kontrol etmek
• Kaldırma araçları, basıçlı kaplar, kazanlar vb. periyodik kontrollerin takibini yapmak
• Topraklama, paratoner, elektrik tesisatı vb. kontrollerin takibini yapmak
• İşverene, çalışma alanı ile ilgili rapor sunmak
• Çalışanların KKD kullanmalarını sağlamak
• İşyeri güvenlik tabela ve işaretlemelerin yapılması
• Acil durum eylem planlarının hazırlanması çalışmalarına katılarak, periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek • Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu düzenlemek

İşyeri Sağlık Hizmetleri

Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri


• İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılmak
• Periyodik kontrol ve ince lemeleri takip etmek
• İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili önerilerde bulunmak
• Risk değelendirme ekibinde bulunarak, çalışmalara katılmak
• Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri şartlarına karşılık ortam ölçümleri konsunda önerilerde bulunmak
• İşin çalışana uygunluğuyla ilgili tespitlerde bulunmak

Sağlık Gözetimi


• Gece postaları dahil, vardiyalı çalışmalarda sağlık gözetimi yapmak
• İşe giriş ve periyodik muayeneleri yapmak
• İşe dönüş muayenesi yapmak
• Çeşitli işlerde (tehlikeli ve çok tehlikeli) çalışabilir muayenesi ve raporu düzenlemek
• Risk grubunda bulunan (yaşlı, gebe, kadın, genç işçi) çalışanların tespitini yapmak
• Gebe ve emzikli çalışanların yönetmelikler dahilinde takibini yapmak
• Meslek hastalıkların takibini yapmak, oluşmadan önce proaktif yaklaşımlarda bulunmak
• Kronik hastalığı olan personelin çalışma alanlarını düzenlemek
• İş kazası geçirmiş personelin geçmişini inceleyerek kaza-kök-neden analizi formunu doldurmak
• Bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler sunarak, takibini gerçekleştirmek
• Portör muayenelerinin takibini yapmak
• Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler
• Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu düzenlemek

BELGELER & RAPORLAR & EĞİTİMLER ANALİZLER


• Acil Durum Planı
• Risk Değerlendirmesi
• Çalışma Ortamı Gözetimi ve Paporlaması
• İş Güvenliği Eğitimleri
• İş Sağlığı Eğitimleri
• Özlük Dosyası Kontrolü