OSGB Marmara

Acil Durum Planı


İşveren, çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda, çalışanların işi derhal bırakıp güvenli bir yere gidebilmeleri için tahliye planı yapar veya yaptırır. İşveren, çalışanları arasından özel eğitim almış arama-kurtarma, yangınla mücadele ve ilkyardım ekipleri oluşturarak gerekli bilgilendirmeleri yapmalı. Acil durumlar belirlenirken; Risk değerlendirmesi sonuçları, Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali, İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar, Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali, Sabotaj ihtimali hususları göz önünde bulundurulur.Acil durum planları, çalışma ortamımız, çalışanlarımız ve üretimimizi olası kazalardan korumak yanı sıra meydana gelebilecek tehlikelerin asgari sonuçlar ile atlatılmasını sağlar. Acil durum planları işletmelerin kurulum aşamasından başlayarak, değişen prosesler ve üretim alanları için tekrar gözden geçirilmeli ve uyarlanmalıdır. Belirli aralıklar ile tatbikatlar yapılmalı, personel sürekli periyodik eğitimlerle bilgilendirilmelidir. Marmara OSGB olarak, işletmenizdeki riskleri göz önünde bulundurarak etkin ve uygulanabilir nitelikte oluşturarak, uygulamasında sizlere yol gösterir.