OSGB Marmara

Çalışma ortamı gözetimi

• İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamarını kontrol etmek
• Kaldırma araçları, basıçlı kaplar, kazanlar vb. periyodik kontrollerin takibini yapmak
• Topraklama, paratoner, elektrik tesisatı vb. kontrollerin takibini yapmak
• İşverene, çalışma alanı ile ilgili rapor sunmak
• Çalışanların KKD kullanmalarını sağlamak
• İşyeri güvenlik tabela ve işaretlemelerin yapılması
• Acil durum eylem planlarının hazırlanması çalışmalarına katılarak, periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek • Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu düzenlemek